Abonnement Security / PrivacyOfficer

Informatiebeveiliging is een urgent issue. Het beschermen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie(-systemen) is een breed gedragen verantwoordelijkheid. En tegelijkertijd een complexe materie. Ontbreekt het u aan expertise, ervaring of beschikbare mankracht om de informatiebeveiliging op orde te houden of te krijgen? Op basis van een abonnement, dus een vaste prijs per maand, zorg ik er in samenwerking met uw ICT-adviseur voor dat u uw informatievoorziening aan moderne eisen voldoet.